คอร์สเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาออนไลน์ออกแบบมาเพื่อให้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต คอร์สเรียนภาษาของสถาบันภาษาไอดูเคชันมีทั้งเป็นแบบคอร์สวิดีโอที่ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาและเนื้อหาการเรียนได้เองตลอดและคอร์สสอนสด เข้าห้องเรียนเรียนร่วมกับคุณครูและเพื่อน ๆ นักเรียนในกลุ่ม บรรยากาศการเรียนอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งนับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กลุ่มคนที่สนใจภาษาเดียวกับเราหรือต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศเหมือน ๆ กัน ในห้องเรียนคุณครูจะนำสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียนและเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสูงสุด นอกจากนี้การฝึกพูด ฝึกอ่าน  ฝึกฟัง และฝึกเขียนยังเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนภาษา และการเรียนออนไลน์ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะสำคัญทั้ง 4 ด้านอย่างแน่นอนค่ะ หลังจากเรียนจบผู้เรียนสามารถขอใบรับรองการเรียนภาษาตามชั่วโมงและระดับการเรียนจริงจากสถาบันได้ด้วยเช่นกันค่ะ

ตารางคอร์สเรียนกลุ่มภาษาเยอรมัน

คอร์ส สถานที่ คอร์สเริ่ม ระยะเวลา เวลา (ไทย) UTC/GMT+7 เวลา (เยอรมัน) UTC/GMT+2 วันเรียน(รอบ) ความนิยม ค่าลงทะเบียน
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.1 รอบสด ออนไลน์ 16 ก.ค. 2567 35 ชั่วโมง 20:00 – 22:00 15:00 – 17:00 อังคาร, พฤหัส
6,600 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.1 รอบสด ออนไลน์ 3 ส.ค. 2567 35 ชั่วโมง 10:00 – 12:00 เสาร์,อาทิตย์
5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.1 รอบสด ออนไลน์ 8 ส.ค. 2567 35 ชั่วโมง 10:00 – 12:00 จันทร์ – ศุกร์
5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.2 รอบสด ออนไลน์ 15 ก.ค. 2567 35 ชั่วโมง 10:00 – 12:00 จันทร์ – ศุกร์
5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.2 รอบสด ออนไลน์ 4 ก.ย. 2567 35 ชั่วโมง 10:00 – 12:00 จันทร์ – ศุกร์
5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.2 รอบสด ออนไลน์ 7 ก.ย. 2567 35 ชั่วโมง 10:00 – 12:00 เสาร์,อาทิตย์
5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A2.1 รอบสด ออนไลน์ 27 ก.ค. 2567 40 ชั่วโมง 15:30 – 17:30 10:30 – 12:30 เสาร์,อาทิตย์
6,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน B1.1 รอบสด ออนไลน์ 3 ส.ค. 2567 42 ชั่วโมง 18:00 – 20:00 13:00 – 15:00 เสาร์,อาทิตย์
7,900 บาท
พื้นฐานภาษาเยอรมัน A1.2 ห้องเรียน 23 ก.ย. 2567 40 ชั่วโมง 8:00 – 12:00 จันทร์ – ศุกร์
9,900 บาท
พื้นฐานภาษาเยอรมัน A1 ห้องเรียน 20 ก.ย. 2567 80 ชั่วโมง 8:00 – 12:00 จันทร์ – ศุกร์
18,900 บาท

ตารางคอร์สเรียนกลุ่มภาษาเยอรมัน

คอร์ส คอร์สเริ่ม ระยะเวลา เวลา(ไทย) UTC/GMT +7 เวลา(เยอรมัน) UTC/GMT +2 วัน(รอบ) ค่าลงทะเบียน
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.1 (ออนไลน์) 16 ก.ค. 2567 35 ชั่วโมง 20:00 – 22:00 15:00 – 17:00 อังคาร,พฤหัส 6,600 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.1 (ออนไลน์) 3 ส.ค. 2567 35 ชั่วโมง 10:00 – 12:00 เสาร์,อาทิตย์ 5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.1 (ออนไลน์) 8 ส.ค. 2567 35 ชั่วโมง 10:00 – 12:00 จันทร์-ศุกร์ 5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.2 (ออนไลน์) 15 ก.ค. 2567 35 ชั่วโมง 10:00 – 12:00 จันทร์-ศุกร์ 5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.2 (ออนไลน์) 15 ก.ค. 2567 35 ชั่วโมง 10:00 – 12:00 จันทร์-ศุกร์ 5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.2 (ออนไลน์) 7 ก.ย. 2567 35 ชั่วโมง 13:00 – 15:00 เสาร์,อาทิตย์ 5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A2.1 (ออนไลน์) 27 ก.ค. 2567 40 ชั่วโมง 15:30 – 17:30 10:30 – 12:30 เสาร์,อาทิตย์ 6,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน B1.1 (ออนไลน์) 3 ส.ค. 2567 42 ชั่วโมง 18:00 20:00 13:00 – 15:00 เสาร์,อาทิตย์ 7,900 บาท
พื้นฐานภาษาเยอรมัน A1.2 (ห้องเรียน) 23 ก.ย. 2567 40 ชั่วโมง 8.00 – 12.00 จันทร์-ศุกร์ 9,900 บาท
พื้นฐานภาษาเยอรมัน A1 (ห้องเรียน) 20 ก.ย. 2567 80 ชั่วโมง 8.00 – 12.00 จันทร์-ศุกร์ 18,900 บาท

ตารางคอร์สเรียนกลุ่มภาษาเยอรมัน

คอร์ส คอร์สเริ่ม เวลา(ไทย) UTC/GMT +7 ค่าลงทะเบียน
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.1 (ออนไลน์) 16 ก.ค. 2567 20:00 – 22:00 6,600 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.1 (ออนไลน์) 3 ส.ค. 2567 10:00 – 12:00 5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.1 (ออนไลน์) 8 ส.ค. 2567 10:00 – 12:00 5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.2 (ออนไลน์) 15 ก.ค. 2567 10:00 – 12:00 5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.2 (ออนไลน์) 4 ก.ย. 2567 10:00 – 12:00 5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A1.2 (ออนไลน์) 7 ก.ย. 2567 13:00 – 15:00 5,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน A2.1 (ออนไลน์) 27 ก.ค. 2567 15:30 – 17:30 6,900 บาท
คอร์สภาษาเยอรมัน B1.1 (ออนไลน์) 3 ส.ค. 2567 18:00 – 20:00 7,900 บาท
พื้นฐานภาษาเยอรมัน A1.2 (ห้องเรียน) 23 ก.ย. 2567 8:00 – 12:00 9,900 บาท
พื้นฐานภาษาเยอรมัน A1 (ห้องเรียน) 20 ก.ย. 2567 8:00 – 12:00 18,900 บาท

อัตราคอร์สเรียนเดี่ยวภาษาเยอรมัน

คอร์ส ระยะเวลา คอร์สยอดนิยม ค่าลงทะเบียน
คอร์สเรียนเยอรมัน A1 เดี่ยว (รอบสด ออนไลน์) 35 ชั่วโมง
16,800 บาท 
คอร์สเรียนเยอรมัน A1 คู่ (รอบสด ออนไลน์) 35 ชั่วโมง
31,500 บาท 
คอร์สเรียนเยอรมัน A2 เดี่ยว (รอบสด ออนไลน์) 40 ชั่วโมง
19,800 บาท
คอร์สเรียนเยอรมัน A2 คู่ (รอบสด ออนไลน์) 40 ชั่วโมง
36,900 บาท
คอร์สติวสอบเยอรมันเดี่ยว (รอบสด ออนไลน์) 10 ชั่วโมง
4,900 บาท
คอร์สติวสอบเยอรมันเดี่ยว (รอบสด ออนไลน์) 20 ชั่วโมง
9,150 บาท
คอร์สติวสอบเยอรมันเดี่ยว (รอบสด ออนไลน์) 30 ชั่วโมง
13,500 บาท
คอร์สวิดีโอติวสอบเขียนจดหมายเยอรมัน A1 1 เดือน
890 บาท
คอร์สวิดีโอติวสอบพูดเยอรมัน A1 1 เดือน
590 บาท